2017-06-03 13:55 #0 av: Loris M

Användning av ADHD-läkemedel bland unga ökar och det är stora skillnader mellan olika län.  I Norrbottens, Västerbottens och Örebro län får uppemot 13-14% av pojkarna mellan 10 och 17 år läkemedel och i Jönköpings och Kronobergs län är motsvarande andel bara 2%.  För närvarande utreder Socialstyrelsen vad dessa skillnader beror på. 

"Förskrivningen av adhd-läkemedel har ökat kraftigt i landet de senaste tio åren.

2006 var det 1,3 procent av pojkarna och 0,3 procent av flickorna som fick sådana mediciner. Under 2016 medicinerades 5,5 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna  i åldern 10-17 år med adhd-läkemedel."

Källa