2017-07-23 13:33 #0 av: Loris M

Lärarförbundets ordförande m.fl. har skrivit en insändare i GP om den akuta situationen inför hösten - det saknas  lärare på många håll och elever riskerar mötas av ett tomt klassrum vid skolstart. 

"Ditt barn börjar i första klass. Förväntan är stor, nytt klassrum, nya utmaningar. Skolplikt och på allvar nu. Men läraren som ska ledsaga eleverna genom skoldagarna finns inte där. Det är tomt framme vid tavlan. Ingen behörig lärare har sökt tjänsten. Ingen behörig lärare kan hoppa in. Kvaliteten på undervisningen och det som ska bli startskottet på utbildningsresan haltar. Tvärnitar rentav. 

Det här är verkligheten på många skolor i Västra Götalands län när terminen drar igång. Just nu arbetar rektorer febrilt för att rekrytera personal. De sliter för att hitta behöriga sökande till de utlysta tjänsterna, men de kan inte anställa lärare som inte finns. Det saknas 65 000 lärare i Sverige. Det är den svenska lärarbristen. Den slår hårt och drabbar framför allt de som redan haft svårt att rekrytera. Skolor med stora utmaningar, elever som behöver oss allra mest.

Finns det inte lärare drabbar det hela samhället. Den start barnen får följer dem hela vägen genom skolsystemet och ut i arbetslivet. Det påverkar kompetensförsörjning, företagens möjligheter att rekrytera och kvaliteten i välfärden.

Lärarförsörjningen kan bara klaras om alla aktörer på alla nivåer tar ansvar. Den politiska fejden om skolan måste upphöra. Alla politiska partier måste sluta upp kring skolan. Vi behöver arbetsro och politisk långsiktighet. Våra kommuner måste fortsätta satsa på lärares löner, rensa i arbetsbördan och styra upp möjligheterna till karriär och kompetensutveckling. Ni måste bli attraktiva arbetsgivare helt enkelt."

http://www.gp.se/nyheter/debatt/l%C3%A4rarbristen-%C3%A4r-ett-samh%C3%A4llshot-1.4459023