2017-08-03 18:50 #0 av: Loris M

Läste nedanstående blogginlägg och kan inte annat än hålla med. Vissa saker, som svärord och våld censurerar vi och förbjuder utan vidare och utan att ens diskutera. Medan andra saker som rasism tycker vi helt plötsligt att vi istället för att censurera borde diskutera det med barnen. Varför gör vi skillnad? 

Vad censurerar och förbjuder ni på era förskolor och varför? 

"Ibland kommer diskussionen upp huruvida vi ska plocka bort material som inte stämmer överens med den värdegrund vi ska förmedla, eller om materialet ska finnas kvar och att vi som pedagoger ska förklara problematiken med innehållet.

Främst handlar det om rasistiska stereotyper, Pippi, Tintin eller gamla religionsböcker. Läromedel som förmedlar en skev bild av människans värde.

De som anser att materialet ska finnas kvar uttrycker en oro i att vi väljer bort åt barn och på så vis skulle skapa en bomullsvärld för dem. Som att barn skulle behöva uppleva kränkningar för att kunna förstå dem.

Att inte vilja förmedla en rasistisk bild av svarta eller judar anses gränsa till censur. Märkligt är dock bristen på insikt att vi hela tiden väljer bort saker ur barns vardag.
Vi läser inte vilka böcker som helst, vi sjunger inte vilka låtar som helst. För att vi vill undvika att förmedla vissa saker som går i strid med värdegrunden.
Vi vill inte erbjuda barnen att sjunga om att misshandla kvinnor eller skjuta poliser. Lika lite som vi vill visa sådana filmer.

Vi vill förmedla och stå upp för vissa värden, och på så vis väljer vi bort visst material. Vissa verksamheter förbjuder till och med barnen att svära för att bibehålla vissa normer och värden.

Detta är helt i sin ordning och problematiseras sällan.
Men när det kommer till bilden av icke-vita människor tycks urvalet vara värre. Där är det helt plötsligt av pedagogisk vinst att utsätta barn för material som kränker så väl värdegrund som människor.

Varför resonerar vi inte så när det gäller tv-spel? Varför köper vi inte in GTA och låter barn spela? Varför visar vi inte Pulp Fiction som fredagsfilm?
Och bara fångar upp barnens reaktioner som pedagogiska tillfällen?

Varför är det just den skeva bilden av icke-vita som passerar våra filter?"

https://andreas.fritidspedagogik.se/?p=66