2017-10-07 21:17 #0 av: Loris M

Äntligen lite positiva nyheter! Allt fler väljer att återvända till läraryrket efter att de arbetat med något annat. 

"Ny statistik från SCB visar att under 2016 har antalet lärare som väljer att gå tillbaka till läraryrket, efter att ha arbetat med något annat, ökat. Det rör sig om 3 100 heltidstjänster som återvänt till läraryrket efter minst tre års frånvaro.

– Det är klart att det här är positivt. Vi ser ett antal underliggande trender som är positiva. Som att vi generellt sett har en ökande vilja att bli lärare, vi kan bygga ut lärarutbildningarna, vi tycks ha färre lärare som lämnar yrket och vi har fler som återvänder, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till Skolvärlden"

http://skolvarlden.se/artiklar/kraftig-okning-sa-manga-atervander-till-lararyrket