2017-10-07 21:48 #0 av: Loris M

.... i behov av särskilt stöd, visar en granskning från Skolinspektionen. 

"De framgångsrika skolorna har bland annat varit bra på att tidigt upptäcka elever som behöver extra stöd. De har också varit skickliga på att analysera elevernas behov så att de får det stöd de behöver.

– Stöd kan man få i olika former, men det handlar om att få rätt stöd för att utvecklas mot kunskapsmålen, säger Ann-Brith Eliasson Laabraten.

Nu ska de tre skolorna bli inspirationskälla för andra skolor i landet.

– I går lanserades på vår webb ett stödmaterial som vi rådgivare har utarbetat. Vi har varit tillbaka och gjort tre filmer på de tre skolorna, och intervjuat både rektorer, elevhälsa, pedagoger och elever. Det här hoppas vi kan inspirera andra, säger Ann-Brith Eliasson Laabraten."

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6791317