Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Kvalitets- och utvecklingsarbete

Granskning - teknik, matematik och naturvetenskap

2017-10-19 20:01 #0 av: Loris M

Skolinspektionen har granskat 22 förskolor i 15 kommuner och tittat på hur pedagoger utmanar barns lärande inom matematik, teknik och naturvetenskap. Majoriteten behöver utveckla sitt arbete med att integrera strävansmål.   

"På många av de granskade förskolorna finns en osäkerhet bland personalen kring hur de ska arbeta med naturkunskap och teknik i undervisningen. En viktig framgångsfaktor för de förskolor som Skolinspektionen bedömer har ett väl fungerande arbete inom det granskade området är att förskolechefen skapar förutsättningar för personalens arbete, exempelvis genom ett väl utvecklat kvalitetsarbete och kompetensutveckling.

Skolinspektionens viktigaste iakttagelser

Matematik

Förskolornas arbete stannar ofta vid att låta barnen räkna, till exempel antal barn.  Barnen får sällan tillfälle att resonera och problematisera utifrån ett matematiskt innehåll. De får begränsade möjligheter att utveckla taluppfattning och förståelse för samband mellan olika matematiska begrepp.

Naturvetenskap

Förskolornas arbete är till stor del är inriktat mot området djur och natur. Andra områden, till exempel kemiska processer och fysikaliska fenomen, genomförs ofta i avgränsade experiment, utan koppling till de naturvetenskapliga fenomen som barnen möter i vardagen. Barnen får sällan samtala och ställa frågor om naturvetenskap, till exempel om naturens kretslopp och hur människa och natur påverkar varandra.

Teknik

Arbetet är till är stor del inriktat mot bygg och konstruktion. Personalen bidrar sällan med samtal och utmanande frågor som hjälper barnen att utveckla sin förmåga att bygga och konstruera. När det gäller teknik i vardagen och enkel teknik får barnen använda olika tekniska föremål, till exempel cyklar och vattenkranar men inte närmare utforska hur de fungerar."

Till Skolinspektionens hemsida!

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2018-06-04 20:19 #1 av: Loris M

Ballong

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.