2017-10-20 17:31 #0 av: Loris M

Tidningen Specialpedagogik har skrivit flera artiklar på temat nyanlända och hur svårt det kan vara ibland att veta vad barnens svårigheter eller beteenden beror på - traumatiska krigsupplevelser eller någon funktionsvariation.

En av artiklarna handlar om hur förskolepedagoger behöver vara lyhörda när de tolkar barnens signaler och inte dra förhastade slutsatser. 

"Under förra året fanns det ett barn på Klöverns förskola i Trelleborg som vägrade att ta på sig reflexvästen varje gång gruppen skulle gå på utflykt.

I ett annat sammanhang, på en annan förskola, skulle det ha kunna tolkas som trots och en form av utvecklingsfas som barnet behövde lotsas förbi genom att få motargumentation. Men på Klöverns förskola försöker pedagogerna hela tiden medvetet vara lyhörda och öppna inför barnen och deras reaktioner. Därför valde man att låta just det här barnet slippa västen. För det skulle kunna vara så att flickan hade minnen från att ha suttit i båt över Medelhavet och att den där västen väckte dem till liv.

– Men det vet vi inte. Oftast är det just så, att vi inte vet särskilt mycket om vad barnet har upplevt. Det tar tid och krävs förtroende innan såväl barn som föräldrar orkar berätta. Dessutom är kanske minnena alltför svåra och färska, min erfarenhet är att det är lättare att prata när man landat lite i sitt nya hemland. Fast trauman behöver inte handla om flykt och krig, sådana upplevelser kan ju lika gärna finnas hos ett barn som är fött i Sverige men exempelvis upplevt våld i hemmet, säger Rebecca Lindberg som är specialpedagog här på Klöverns förskola."

http://specialpedagogik.se/tid-att-vara-lyhord/

Det är en lång men bra artikel. Läs gärna hela, speciellt om ni har barn som är nyanlända. Under artikeln längst ner hittar ni andra fem artiklar på samma tema.