2017-11-16 18:09 #0 av: Loris M

Bra tycker jag! Tummen upp Hoppas att det här innebär att specialpedagogiska kursen på lärarprogrammet kommer att utökas i framtiden och att studenterna får läsa fler poäng än 7,5 hp vilket är fall på många universitet nu.

"Beslutet om uppdaterade examensmål fattades av regeringen under torsdagen. De nya målen ställer krav på kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom adhd och att studenterna kan ”tillämpa kunskaperna i olika lärmiljöer

– Dessa lärare är centrala för det specialpedagogiska arbetet och ett viktigt stöd för alla lärare – därför är de högst prioriterade att få den här kompetensen. Men det här ska ses som ett första steg. Regeringen bedömer att alla lärarutbildningar bör innehålla kunskap om neuropsykiatriska svårigheter i framtiden, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.”."

Källa

Det här gäller alltså för utbildningen för speciallärare och specialpedagoger men planen är att det ska omfatta även lärare i nästa steg.