2018-01-10 18:49 #0 av: Loris M

"Utsläppsgården framför entrén till Rödekens förskola omgärdas av stängsel. På knappa 20 kvadratmeter släpps barnen bara ut för vidare transport till ytor som går att leka på. Norra Djurgårdsstaden har hittills sju förskolor varav två helt saknar egen gård. 

– Det här är ett exempel på hur lite barnen är värda, bilar har rätt till större friyta än barn. Det visar att barn är en nollfråga i Stockholm, säger Helena Friman, stockholmshistoriker./.../

– För att inte hämma barns utveckling måste det finnas både tillräcklig yta och kvalitet. Det ska vara terräng, träd och buskar i olika nivåer. Men när man bygger prestigefulla lekplatser tar man bort terrängen och ställer dit dyra lekredskap i stället. Det ger en miljö som varken utmanar eller tilltalar barns fantasi, säger Elisabeth Edsjö,"

https://www.dn.se/sthlm/forskolegardarna-krymper-i-nya-stadsdelar/