2018-01-11 10:54 #0 av: Loris M

Intressant forskning om hur förskolepedagoger ser på religion i relation till uppdraget. 

"Många förskollärare är osäkra på om de överhuvudtaget ska förmedla den religiösa bakgrunden till högtider som julen. Det konstaterar en grupp forskare i pedagogiskt arbete inom ett projekt om religion och kulturarv i förskolan, knutet till Linköpings universitet. Ett grundproblem är att läroplanen är otydlig genom att det talas om kulturarv, men inte mer specifikt om religion.

Förskollärarna uppmärksammar därför gärna högtider, men reflekterar sällan över den religiösa bakgrunden till dem. De uppfattar religion som ett känsligt ämne, men säger att de inte vet vad det beror på. Det gör att en del av dem ersätter luciafirandet med en ljusfest och påskfirandet blir en äggfest för att fira vårens ankomst. Det blir alltså i praktiken en sekulär norm som förmedlas. Universitetslektorn Tünde Puskás menar att det gör att en del av det kulturarv som behöver förmedlas går förlorat för barnen."

http://www.kyrkanstidning.se/ledare/vi-maste-kunna-tala-om-religion-i-sverige?key=3a516b01acee7756d2dd6fb44ac8bd50&time=1515657774