2018-02-13 19:15 #0 av: Loris M

SPSM ger en kostnadsfri nätbaserad kurs och det finns 19 platser kvar. Glad

"Som förskollärare i förskolan möter du utmaningar i vardagen. Den nätbaserade kursen vänder sig till dig som vill utvecklas i din yrkesroll och öka din beredskap att möta utmaningar kring delaktighet och tillgänglighet.

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta förebyggande och systematiskt för att skapa en innehållsrik och tillgänglig verksamhet.

Kursen består av fyra moment på följande områden:

 • Kursintroduktion
  Att bekanta sig med varandra och kursplattformen.
 • Pedagogiska utmaningar i förskolan
  Hur skapar man en pedagogisk verksamhet som möter alla barn i förskolan.
 • Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
  Vikten av det systematiska kvalitetsarbetet i den pedagogiska vardagen.
 • Specialpedagogik i förskolan
  Vad är specialpedagogik i förskolan och hur den kan användas för att göra verksamheten tillgänglig för alla barn.

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna efter varje moment."

Till anmälan och mer information!