2018-03-05 19:51 #0 av: Loris M

Regeringen har lämnat förslag på att förskolechefer ska benämnas rektorer och att fritidspedagoger ska omfattas av legitimationskrav.

"Regeringen vill att förskolechefen ska benämnas rektor. Förskolan är början av ett sammanhållet skolsystem och förskolans rektor har det pedagogiska ledarskapet för en läroplansstyrd verksamhet. För att öka likvärdigheten och stärka kvaliteten inom förskolan vill regeringen också att rektorer för förskola ska gå en obligatorisk befattningsutbildning, likt rektorer i grund- och gymnasieskola. /.../

Den pedagogiska verksamheten i fritidshemmet är av stor betydelse och ska stimulera eleverna i deras utveckling och lärande. Regeringen vill att den som undervisar i fritidshemmet, som i övriga skolväsendet, ska vara legitimerad och behörig. Regeringen föreslår därför att fritidspedagoger inte längre ska undantas från kravet på legitimation och behörighet. Regeringen anser att ett krav på legitimation och behörighet är viktigt för undervisningens kvalitet, men också för yrkets status och attraktivitet."

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-foreslar-forandringar-for-forskolechefer-och-fritidspedagoger/