Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Styrdokument

Revideringsförslag av läroplanen

2018-03-26 07:48 #0 av: Loris M

För några dagar sedan kom Skolverket med förslag på en ny reviderad läroplan. Har ni läst den?  Begreppet undervisningen ska förtydligas liksom utbildning.

"I förslaget har Skolverket strävat efter att tydliggöra att undervisning i förskolan kan betyda såväl vardagliga aktiviteter och rutiner som medvetet skapade eller spontana tillfällen för lärande. Det är inte fråga om vare sig ämnesundervisning eller lektioner i förskolan. Alla som ingår i arbetslaget; förskollärare, barnskötare och övrig personal, ska tillsammans främja barnens utveckling och lärande. Detta förutsätter att personalen har tillräcklig utbildning eller erfarenhet och att arbetslaget är sammansatt på ett sådant sätt att detta kan uppnås

– Det handlar inte om att man ska hålla lektioner i ämnen. Undervisning i förskolan kan innebära att barnen lär sig genom vardagliga aktiviteter. Exempelvis när man ute med en grupp barn och kastar upp höstlöv i luften, kan man fånga den situationen och prata om varför löven faller till marken, säger Anna Westerholm."

https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2018/tydligare-om-undervisning-i-forskolan-1.268223#

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2018-03-26 07:52 #1 av: Loris M

Förslaget får hård kritik av Lärarförbundet som menar att Skolverket kommer med vaga formuleringar för att kunna anpassa läroplanen till den stora förskollärarbristen. 

"Förbundet pekade på att det i skollagen står att endast den som är legitimerad förskollärare ”får bedriva undervisningen” på förskolan, medan det i Skolverkets förslag stod att undervisning ”sker under ledning av förskolläraren”. 

Skolverket har tagit till sig av kritiken och ändrat skrivningen så att det nu står om ”Förskollärarens ansvar i undervisningen”.

– Vi har förtydligat förskollärarens ansvar i undervisningen, säger Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner på Skolverket. /.../ 

I förslaget till reviderad läroplan har Skolverket också lagt in ett nytt mål om fantasi och föreställningsförmåga, eftersom forskning har lyft fram vikten av barnen stimuleras till detta. Det finns också nya mål om att barnen ska kunna få utveckla digital kompetens, svenskt teckenspråk och sitt nationella minoritetsspråk."

https://lararnastidning.se/lararforbundet-om-laroplansforslaget-for-forskolan-vi-ar-besvikna/

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2018-03-26 07:54 #2 av: Loris M

Något som jag reagerar på är att de tagit bort denna mening:

"Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. " (s. 4)

Varför har de gjort det och vad innebär det att detta med jämlikhet tonas ned?

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2018-03-26 08:31 #3 av: Magi-cat

#2 Det låter väldigt konstigt att man tagit bort! Undrar varför.

#1 I förslaget till reviderad läroplan har Skolverket också lagt in ett nytt mål om fantasi och föreställningsförmåga, eftersom forskning har lyft fram vikten av barnen stimuleras till detta

Det låter däremot bra. Det är viktigt med fantasi och föreställning.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.