2018-03-26 08:25 #0 av: Loris M

Inga roliga siffror med tanke på att lärarbristen är stor. Undersökningen gäller gymnasielärare och jag undrar om det är lika höga siffror när det kommer till förskolepedagoger.

"I dagarna presenterar Karolina Parding, professor i sociologi vid Luleå tekniska universitet, en ny rapport om lärares arbetsvillkor. Rapporten bygger på en enkätundersökning bland cirka 2 400 svenska gymnasielärare, representativt fördelade över Sverige, och ger en dyster bild av lärarnas vardag.

  •   Lärarnas arbetsbelastning är mycket hög. En klar majoritet uppger att de arbetar kvällar och helger för att hinna med jobbet.
  •  Trots höga krav är det många som upplever att de har svagt stöd från sin rektor i det dagliga arbetet. Det gäller framför allt lärare som arbetar i offentligt drivna skolor.
  •  Ungefär var fjärde lärare uppger att de undviker att ta upp frågor som kan upplevas som negativa med rektor.
  •  En förhållandevis liten andel anser att den kompetensutveckling som arbetsgivaren står för är tillräcklig. De flesta sköter kompetensutvecklingen på egen hand och på sin fritid."

http://skolvarlden.se/artiklar/fyra-av-tio-larare-vill-byta-jobb