2018-05-04 19:07 #0 av: Loris M

Det är inte en hög lön och den långa sommarloven visar en ny forskning från Umeå universitet. 

"Forskare vid Luleå universitet har undersökt lärarstudenters motiv till att bli lärare. Under första veckan av sin utbildning fick 259 lärarstudenter från tre olika lärarutbildningar reflektera kring varför de har valt att studera till lärare.

Resultaten visar att det framför allt är fyra drivkrafter som motiverar yrkesvalet:

De vill skapa goda skolupplevelser, verka i ett utvecklande yrke, fostra goda medborgare, samt lyfta fram vikten av värdefull kunskap./.../

– Gemensamt för studenterna var just de fyra tidigare nämnda drivkrafterna. Vissa studenter har även haft negativa erfarenheter av skolan och har det som drivkraft till att ändra på saker, säger Ulrika Bergmark. "

http://skolvarlden.se/artiklar/faktorerna-som-far-studenter-att-vilja-bli-larare