2018-08-14 19:14 #0 av: Loris M

En omfattande och precis nyutkommen kunskapsöversikt från SKL (Sveriges kommuner och landsting) om förskolans fysiska miljö, som går att ladda ner kostnadsfritt. 

"Antalet barn i förskoleålder prognostiseras öka. I kombination med en större mängd förskolebyggnader i ett åldrande fastighetsbestånd, leder detta till behov av kunskap om hur den fysiska miljön i förskolan kan stödja barnens utveckling och personalens arbetsmiljö. Detta är en sammanställning av dokumenterad kunskap baserat på främst forskning om utformning och användning av förskolans lokaler. Parallellt med akademiska forskningsstudier, pågår det omfattande utvecklingsarbete runt om i kommunerna. Några exempel från kommuner presenteras. "

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/forskolans-fysiska-miljo.html