Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Specialpedagogik

Om "kuddflickor" och inkludering

2018-10-13 18:43 #0 av: Loris M

Ännu en artikel från Skola och samhälle:

"Ledaren i DN den 17/9 för fram att bristande arbetsro i skolan är problematiskt samt att flickor inte ska användas som ”kuddar” mellan stökiga pojkar eller ges i uppdrag att städa efter sina klasskamrater. Så långt är vi överens. Förekomsten av problemet och dess reproduktion av maktförhållanden mellan könen är djupt problematiskt och har flera gånger uppmärksammats av forskare inom pedagogik./.../

Nu, som då, finns det en överrepresentation av barn från vissa samhällsgrupper bland de elever som betraktas som i behov av särskilt stöd. Denna snedfördelning handlar i Sverige främst om pojkar, elever med låg socioekonomisk bakgrund och elever med utländsk bakgrund. Denna snedfördelning visar på problem i hur elever som behöver stöd definieras, att samhällets skeva maktförhållanden reproduceras samt att det finns anledning att betrakta den organisation som byggs upp kring särskilt stöd med kritiska ögon.

Ytterligare görs det en likställning i ovannämnd ledare, där ”elever i behov av särskilt stöd” och ”elever som stör lektioner” görs synonyma. Detta är en grov och missvisande generalisering. Sverige har en ovanligt bred definition av vilka elever som faller under bestämmelser kring särskilt stöd. Till skillnad från många länder är definitionen inte begränsad till medicinska och psykiatriska diagnoser, den utgår i första hand utifrån risken att inte uppnå kunskapsmålen, men kan även definieras utifrån exempelvis problem med det sociala samspelet. I det starkt decentraliserade svenska skolsystemet ...."

https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/gunnlaugur-magnusson-om-kuddflickor-och-inkluderingsprincipen/

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2018-10-14 09:21 #1 av: [NeferNefer]

Viktigt! Blomma

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.