2018-11-15 18:07 #0 av: Loris M

Läroplanen är tydlig med att förskolepedagoger ska arbeta med hållbar utveckling och jag tycker att jag hör allt fler förskolor arbeta med det på ett eller annat sätt. 

I tidningen Förskolan finns fem artiklar på temat som ni kan ta del av via länken nedan. 

"Läroplanen slår fast att barnen ska lära sig om social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Men hur? Lyssna på 

barnens idéer, uppmanar forskare. Då kan det bli en isbjörnsmarsch, nya smarta uppfinningar eller en egen maskkompost."

https://forskolan.se/tema/hallbar-utveckling-2/