2018-11-24 10:54 #0 av: Loris M

"Hur blir lärande effektivt? Den frågan ställer Jean Piaget i sin forskning, och han besvarar den genom att beskriva hur barn når störst och djupast kunskap när de själva letar sig fram, hittar beståndsdelar, fogar ihop dem, provar dem, river ner och bygger upp igen tills de har ett stabilt kunskapsbygge. Detta sätt att lära är enligt Piaget väsensskilt från de flesta vuxnas, men det har likheter med forskarens – ifrågasättande, sökande, nyfiket. Därför ska barns tänkande respekteras, menar han.

Piagets teorier blev inflytelserika och går igen i flera svenska läroplaner, men de har också blivit kontroversiella. Piaget har hamnat i skottlinjen när debattörer menar att denna så kallade konstruktivistiska pedagogik har urholkat skolans och lärarnas auktoritet."

https://pedagogiskamagasinet.se/de-felaktiga-svarens-forsvarare/