2018-11-24 11:01 #0 av: Loris M

Det här har vi tagit upp flera gånger, om förbud. En bra artikel på temat:

"När min son gick på förskolan var det inte tillåtet för barnen att skapa pistoler när de byggde med lego eller plus-plus. Jag tog aldrig upp det med förskolepersonalen, men det skaver fortfarande lite i mig. Vad hände med barnens rätt att skapa fritt och därigenom utforska/bearbeta saker som de upplevt och tagit intryck av? När mitt barn sedan började skolan meddelades på ett föräldramöte att ”skojbråk” mellan barnen skulle förbjudas. Detta eftersom det varit problem med att denna typ av lek övergick i riktiga bråk. Återigen reagerade jag på viljan att förbjuda barnens uttryck.

Jag vill innan jag går vidare poängtera att jag naturligtvis vill att skolan tar till de åtgärder som krävs för att skapa ett gott skolklimat och förebygga kränkningar. Det som skaver i mig är att jag tror att denna typ av förebyggande förbud motverkar sitt syfte."

https://www.skolaochsamhalle.se/tavlan/julia-fries-pedagoger-maste-vaga-bejaka-det-komplexa-och-svara/