2018-11-24 11:05 #0 av: Loris M

"”Vill man bygga en kunskapsnation börjar man i förskolan. Forskningen är entydig: effekterna av en förskola följer med barnen upp genom grundskola och vidare in i vuxenlivet. OECD har kunnat redovisa att de i Pisa-proven, som elever gör som 15-åringar, kan se effekten av en god pedagogisk förskola.”

Så skriver utbildningsminister Gustaf Fridolin och ordförande i riksdagens utbildnings­utskott Lena Hallengren i Svenska Dagbladet i mars 2017. De exemplifierar en argumen­tation som bli­vit återkommande vad gäller förskolan – och därför viktig att diskutera. Förskolan framhålls för sitt bidrag till skolfram­gång och utfall i de jämförande PISA testerna och med hän­vis­ning till OECD. Två synpunkter utifrån detta ska beröras i detta inlägg: Denna logik – kunskaps­nationslogiken – täcker en­bart en begränsad del av förskolans funktion och det föreligger en mot­sätt­ning mel­lan talet om förskolan – som kunskapsnationens start etc. – och dess förutsätt­ningar."

https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/ingegerd-tallberg-broman-forskolan-och-kunskapsnationslogiken/