Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Specialpedagogik

Har vi en likvärdig förskola?

2018-11-24 11:59 #0 av: Loris M

Professor Sven Persson har skrivit en artikel (som är tre år gammal) utifrån sin rapport för Vetenskapsrådet: Persson, Sven (2015). En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer. Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie.

Här får ni en förkortat version av det han tar upp i rapporten:
"Till skillnad från vad undersökningar om skolans likvärdighet visat, har det funnits ett antagande om att den svenska förskolan är likvärdig, även om det antagandet har problematiserats av forskningen. I en studie fann man stor spridning av förskolors kvalitet. Bara 25 procent av förskolorna höll hög kvalitet, en något större andel av förskolorna hade låg kvalitet. Barnen möter alltså inte en likvärdig verksamhet.

I lokala undersökningar har man funnit exempel på att förskolor i socioekonomiskt svaga bostadsområden har lägre andel högskoleutbildade förskollärare i jämförelse med områden med resursstarka familjer.

Varför är en likvärdig förskola för alla barn så viktigt? Jo, en anledning är att förskolan har en potential att verka för social jämlikhet. Särskilt framhålls i internationell forskning att en förskoleverksamhet av hög kvalitet är speciellt betydelsefull för barn från missgynnade förhållanden, för utsatta barn och för barn från minoritetsgrupper. För dessa barn kan förskolan vara en tidig lärandemiljö som bidrar till bättre resultat i skola och senare i livet. Men, det motsatta kan också inträffa. Om socialt missgynnande barn möter en förskoleverksamhet av låg kvalitet kan de inte dra nytta av den potential som förskolan kan vara för dem. Förskolan förstärker då istället skillnaderna"

https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/sven-persson-har-vi-en-likvardig-forskola-for-alla-barn/

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2018-11-24 14:40 #1 av: Loris M

Och här finns en tråd som också handlar om likvärdighet och vad Skolinspektionen kommit fram till när de granskat förskolornas arbete med barn i behov av särskilt stöd.

https://forskolan.ifokus.se/discussions/5a08649cce12c40720002179-forskolan-och-barn-i-behov-av-sarskilt-stod?discussions-1

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.