2019-02-05 22:31 #0 av: Loris M

Jag tjatar ofta om SPSM för jag tycker att de har så mycket bra material, kurser och utbildningar som alltid är gratis. Nu en utbildning för föräldrar som har barn som använder teckenspråk. 

"TUFF ges av olika utbildningsanordnare runt om i Sverige, både som internatkurs och som mer regelbunden kvälls- dag eller helgkurs. Du väljer vilken form som passar dig bäst. Utbildningen är dessutom kostnadsfri och du kan få viss ersättning för förlorad arbetsinkomst om du måste ta ledigt från jobbet.

På Väddö folkhögskola i Roslagen i Uppland erbjuder Södertörns folkhögskola teckenspråksutbildningen bland annat en lägerkurs under fyra dagar under ledning av Peter Hegethorn och Åsa Ulemark, båda döva teckenspråkslärare.

– TUFF i den här formen och i den här miljön ger inte bara möjlighet för föräldrarna att lära sig teckenspråk tillsammans utan skapar också värdefulla kontakter med andra familjer i liknande livssituation, säger Åsa Ulemark."

https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/teckenspraksutbildning-skapar-mervarde-for-familjer/