2019-02-07 19:47 #0 av: Loris M

Jag har förstått att många förskolor har börjat med att införa ett förskolebibliotek på sina förskolor. Istället för att böcker ligger utspridda på alla avdelningar samlas de i ett bibliotek där alla avdelningar kommer och lånar. Någon som jobbar på det sättet?

Jag kan tänka mig att barnen även blir mer rädda om böcker när de ska iväg och låna till sin avdelning. I artikeln nedan skriver de om en förskola som jobbat så här ett tag och som kan se att barnen förbättrat sitt ordförråd. 

"Efter två år med ett förskolebibliotek ser personalen i Saltskog i Södertälje barn med en ökad läslust och en rikare vokabulär.

En av farhågorna med skolsegregation är att den kan skapa begränsade möjligheter för barn och ungdomar att lära sig svenska. I Södertälje har man som ett led i att motverka en sådan utveckling öppnat ett förskolebibliotek.

Pedagogiken kring biblioteket, som ligger i Saltskog, vilar på vetenskaplig grund enligt förskolechefen Karin Strömbom Landquist. Efter två år ser personalen tydliga resultat.

– Vi ser barn med ett rikare ordförråd och som använder sitt språk på ett rikare sätt, säger Karin Strömbom Landquist." 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/forskolebibliotek-ska-gynna-sprakutveckling-vi-ser-barn-med-ett-okat-ordforrad?fbclid=IwAR0fAmFzJCD6tbDVecL_aZbLeuso56mzzNMSF10-bJbb9Fv3B3U9VhuSv_Y