2019-02-07 19:58 #0 av: Loris M

När kommunen lämnade ut enkäter till föräldrar blev många irriterade. Stora barngrupper och personalbrist rymdes inte i enkäten trots att den innehåll över 40 frågor. Det gjorde att en förälder gjorde en egen enkät som hon sedan spred ut.

"Helena Alvesalo är mamma till ett snart två år gammalt barn som går på Johanneslusts förskola.

– Jag är jättenöjd med personalen. Men jag är extremt missnöjd med att det inte alltid tillsätts vikarier och att barngrupperna är jättestora, säger hon.

Som exempel berättar Helena Alvesalo om en dag på förskolan då en pedagog ensam ansvarade för 11 småbarn och en morgon då hela personalstyrkan på avdelningen var vikarier som barnen inte hade träffat innan.

– Jag får hem ett litet barn som är upprivet, och förskoleledningen kan inte svara på hur det kommer att se ut i morgon. Jag känner mig inte trygg, säger Helena Alvesalo."

https://www.sydsvenskan.se/2019-02-06/foraldrar-gor-egen-enkat-i-protest-mot-kommunens-utvardering