2019-02-21 07:15 #0 av: Loris M

"Fyra av tio lärare vittnar om att krånglande teknik bromsar deras arbete minst en gång i veckan. Endast varannan skola får support samma dag, visar en ny undersökning från Skolverket.

Nästan alla skolor har tillgång till trådlöst nätverk men bara hälften av rektorerna bedömer att nätverket har tillräckligt kapacitet för att alla elever i en årskurs ska kunna strömma film samtidigt. Den kapaciteten måste finnas för att kunna genomföra de digitala nationella proven som ges från och med 2022.

Hälften av lärarna anser att digital teknik i stor utsträckning är ett viktigt pedagogiskt verktyg för eleverna. Däremot är lärarna i hög grad irriterade på elevernas användande av mobiltelefoner i klassrummet."

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3jnkGM/kranglande-teknik-i-manga-skolor