2019-03-01 11:27 #0 av: Loris M

Det har skrivits en del konstigheter om förskolan och undervisning på sistone och en del av det är så absurt. En del skoldebattörer har noll koll på vad förskolans verksamhet är för något men skriver artiklar om det, debatterar och sprider felaktig information.

Två pedagogikforskare skriver bl.a. om det.

"Senast i raden att markera gränsen för förskolan är skoldebattören Isak Skogstad med ett debattinlägg i Aftonbladet: ”I förskolan ska barn leka inte plugga” den 28/1 2019. Debatt och olika synsätt på förskolan, liksom på skolan, är ytterst angeläget. Mera sällan uttrycks de dock med så vag kunskapsgrund och så svepande argumentation som i detta inlägg. /.../

Med flera decenniers erfarenhet av förskolan frågar vi oss: Har någon hört någon från förskolan, personal, politiker eller föräldrar som talar om att det ska bli plugg i förskolan?  Förskolan är en verksamhet där lek, lärande och omsorg är integrerat. Det finns mål mot vilka man ska rikta barns intresse och uppmärksamhet, såsom matematiska begrepp, teknik, natur­vetenskap, språk och kommunikation, samt skapande (musik, rörelse, bild, etc). Och detta kan ske på många olika sätt; genom att föra in det i leken, genom att man läser böcker, genom att man går på studiebesök etc. Man kan nog våga påstå att den bästa förskole­peda­gogiken är informell, den sker i interaktion och kommunikation under hela dagen i förskolan, såväl när läraren har planerat en aktivitet som när barnen ska ta på sig ytterkläder för att gå ut – även om detta är ett uttryck för undervisning i förskolan!"

https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/ingrid-pramling-samuelsson-och-ingegerd-tallberg-broman-begransa-inte-forskolan-till-kuddrummet/