Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Arbetsmiljö

Förutsättningar måste ändras ...

2019-04-30 21:42 #0 av: Loris M

.... om förskolor ska kunna leva upp till läroplanens mål och ha en verksamhet med hög kvalité. Det skriver tre professorer från Malmö universitet i en debattartikel.

"Vi har i vår forskning kunnat konstatera att förskolan tillhör en av de mest utsatta branscherna vad gäller psykisk ohälsa, och statistiken visar också på hög sjukfrånvaro. Förskollärarna beskriver gränslöshet i uppdraget och ansvar utan kontroll, med en känsla av stor otillräcklighet. Det upplevs ofta av den enskilde som ett individuellt problem, men det handlar om en bristande balans mellan krav och resurser. Det är ett strukturellt problem och ett arbetsmiljö- problem.

Personalen arbetar med små barn i miljöer med ofta höga ljudnivåer, med ett fysiskt och psykiskt krävande arbete, med allt fler relationer och förväntningar. Den nödvändiga pausen, rasten, rapporteras helt utebli i många fall, och gränsen mellan arbete och fritid beskrivs svår att upprätthålla. Ohälsa och hög sjukfrånvaro innebär såväl höga individuella som samhälleliga kostnader. Alla vinner på att dessa förhållanden förändras rejält."

https://www.gp.se/debatt/f%C3%B6rskolan-m%C3%A5ste-bli-b%C3%A4ttre-p%C3%A5-alla-plan-1.14757067

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2019-04-30 21:51 #1 av: Uppkatten

Jag kan bara instämma, men det är ledsamt att så lite nämns om barnskötarens arbetssituation som knappast är lättare än förskollärarens...

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Anmäl
2019-04-30 21:55 #2 av: Uppkatten

Stress gör att varannan barnskötare vill sluta, se t ex https://www.aftonbladet.se/lokala-nyheter/EoLG72@ablokal

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Anmäl
2019-04-30 21:58 #3 av: Loris M

De menar så klart alla som jobbar på förskolan för situationen är som du också skriver exakt samma för barnskötare.

De skriver personalen ibland och då uppfattar jag det som att det omfattar alla. Att de skriver mest förskollärare tror jag beror på att det är det som är yrkestitel på de som har rätt utbildning för att jobba i förskolan.

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2019-04-30 22:41 #4 av: Uppkatten

#3 Även barnskötare har rätt utbildning för att jobba på förskolan, var menar du annars att de huvudsakligen skulle jobba? Utan barnskötare stannar Sverige.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Anmäl
2019-04-30 22:44 #5 av: Uppkatten

Barnskötarna står med i Läroplanen för förskolan, och nu när Omsorg ges extra tyngd i nya läroplanen så är väl det något som barnskötare brukar vara otroligt duktiga på (och är utbildade för).

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Anmäl
2019-04-30 22:49 #6 av: Uppkatten

Bakom varje löneförhöjd förskollärare står en sliten, underbetald barnskötare...

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Anmäl
2019-05-01 07:57 #7 av: Loris M

Förskolan ska arbeta efter läroplanen och för att kunna leva upp till de krav som ställs där behöver man en högskoleutbildning. Det är därför som förskollärare ska ansvara för den pedagogiska verksamheten medan barnskötare ska/kan medverka, enligt läroplanen. Det är skillnad på att ansvara för och medverka och det är skillnad på att läsa på gymnasienivå som barnskötare gör och läsa på universitet i 3,5 år.

ALLA behövs, absolut! Det är därför som jag alltid konsekvent använder ordet pedagog och inte förskollärare på sajten. Jag vill att alla ska känna att de räknas och att alla behövs. Men då måste vi släppa den där bitterheten och sluta låtsas att det är ingen skillnad på att vara barnskötare och förskollärare. Det är skillnad och visst behövs båda yrkeskategorier men de har olika kompetenser.

Jag tror att vi alla vinner på att respektera varandras kompetenser. Jag har stor respekt för barnskötare och alla andra som jobbar på förskolan oavsett utbildningsnivå, speciellt med tanke på hur arbetsmiljön. Alla är slitna, alla är stressade och alla har alldeles för dåliga förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb.

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2019-05-01 08:36 #8 av: Uppkatten

#7 Det är definitivt skillnad på barnskötares och förskollärares utbildningsbakgrund, och förskolläraren har huvudansvar för den pedagogiska verksamheten. Men det jag invänder mot är att du i #3 skriver att "förskollärare är det som är yrkestitel på de som har rätt utbildning för att jobba i förskolan".  

Rent krasst så är det EN av de yrkestitlar som har rätt utbildning för att jobba i förskolan. Barnskötare är också en "yrkestitel", och även barnskötare har rätt utbildning för att jobba i förskolan - som barnskötare.

Men du kanske avser s k skyddad yrkestitel?

Nu diskuteras det ju f ö att även införa ett tredje begrepp, s k "förskolebiträden". Det är den grupp som i dag kallas för "outbildade barnskötare". Jag är kanske tveksam till just begreppet förskolebiträde, men däremot tycker jag att det kanske är vettigt att skilja på barnskötare och gruppen "outbildade barnskötare", just för att markera att även barnskötare har en utbildning med fokus på just barn.

Det är nog dessvärre lätt att bli lite "bitter" såsom arbetssituationen ser ut, och där barnskötarna t ex får dra ett mkt tungt lass när förskollärarna sitter i möten, planering etc - och där vi är ständigt underbemannade och känner att vi inte räcker till för alla de barn som behöver oss. 

Kan tillägga att många barnskötare därtill har bra mycket mer än gymnasieutbildning bakom sig, själv har jag t ex en mycket omfattande högskoleutbildning med såväl kandidat- som magisterexamen. Sådan kompetens borde förskolorna ta till vara och uppskatta. Bäst blir det när alla får chansen att bidra med sådant de är bra på, inte när man strikt ser till yrkestitel "bara för att".

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Anmäl
2019-05-01 13:54 #9 av: Loris M

#8 Med "rätt utbildning" menar jag det jag beskriver i föregående inlägg, att förskollärare är de som ska ansvara för undervisningen enligt läroplanen som ju måste följas. Det är de som ansvarar för att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten. Tillsammans med andra så klart.

På samma sätt som du tycker att det är vettigt att betona att barnskötare har en utbildning mot de "outbildade", så tycker jag att det är viktigt att betona skillnader mellan förskollärarnas och barnskötarnas utbildning (utan att underminera någons kompetens). Att en del barnskötare väljer att läsa högskolekurser är jättebra, men faktum kvarstår, barnskötarutbildning är på gymnasienivå och förskollärarutbildning på högskolenivå och det är det som de diskuterar och tar hänsyn till i debatten och öht.

Det där med bitterhet, det förstår jag helt och hållet. Men det är varken förskollärarnas eller barnskötarnas fel, utan alla  besparingar och att det är en ständig brist på de som vill jobba i förskolan. Jag slutade själv att jobba som förskollärare för några år sedan just p.g.a. detta. Som enda förskollärare på min avdelning fick jag allt ansvar för undervisning, dokumentation m.m. och satt precis som du också beskriver att dina kollegor gör ständigt i olika möten. Det är inget jag valt utan det var så det var. Men jag kände att jag till slut tillbringade allt mindre tid med barnen och allt mer bland alla papper och det kändes inget bra.

Dels hade jag kraven på mig från min chef att styra och leda verksamheten, dokumentera det vi gör m.m. Dels gick jag runt med dåligt samvete mest hela tiden när jag många gånger lämnade mina kollegor med barnen fast de var underbemannade. Många gånger tog jag med jobbet hem och skrev på helger istället för på arbetstid för att jag visste att mina kollegor annars skulle gå på knäna när jag är borta för att skriva. Så det är inte idealiskt för någon. Jag har haft väldigt fina och duktiga kollegor som gjorde att jag verkligen älskade mitt jobb trots att vi hade det kämpigt. Men när jag till slut kände att jag allt oftare tog med mig jobb så att mitt privatliv blev lidande och när jag allt mindre var i barngruppen där jag egentligen ska vara, ville jag inte fortsätta.

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2019-05-01 14:41 #10 av: Uppkatten

#9 Även som barnskötare har du krav på dig att undervisa och dokumentera mm, krav som bl a skrivs in i barnskötarens "målkort" för året (som sedan ligger till grund för t ex lönesättningen). Även om vi numera anses inte "kunna" undervisa, i vart fall inte med mindre än att vi har diskuterat igenom det hela med en förskollärare först (var det senaste beskedet vi fick på en utbildningsdag...).

På många hemvister/avdelningar finns ö h t inga förskollärare. Då får barnskötarna göra allt det som behöver göras - trots avsaknad av förskollärarutbildning. Det måste fungera ändå. Enligt samtal med min chef nyligen så räcker det tydligtvis med att det finns en förskollärare på hela förskolan. Och då vet vi alla att förskolor i dag kan vara stora... Vi har också flera förskollärare inom förskolan idag som kallas för förskollärare trots att de inte har klarat av hela utbildningen ännu, eller som egentligen är lärare. 

Nej, det är långt till en dräglig situation för barn och vuxna inom förskolan, och ibland tänker jag att vi skulle må bättre allihop av att få göra mer som förr i tiden, då vi såg till hur läget var just den här dagen och sedan såg till att göra något roligt och vettigt med barnen.  

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Anmäl
2019-05-01 14:56 #11 av: Loris M

#10 Det sista du skriver.... ibland tycker jag att vi är för dåliga på att protestera. Vi gör bara det vi blir tillsagda hela tiden oavsett hur orimliga kraven är. När jag jobbade så var det ofta vi beklagade oss för varandra men ingen vågade sätta sig upp mot förskolechefen och ifrågasätta alla krav som ställdes på oss. Vi fick inte ens ta in vikarier hur som helst. Först skulle vi springa runt och se hur det såg ut på andra avdelningar om de kunde hjälpa till, om de hade färre barn, se om någon kunde jobba över o.s.v. och bara det tog ju på krafterna.

Jag läste nyss på Twitter där en pedagog skriver: "Jag gör bara det jag absolut måste och resten struntar jag i tills jag har tid att göra det. Och får jag aldrig tid till det, så får det vara. " Jag kan förstå henne, för någonstans måste vi markera och säga ifrån, att det inte okej att ha en så orimlig arbetssituation som inte kan sluta i annat än utmattningssyndrom eller liknande.

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2019-05-01 16:12 #12 av: Uppkatten

Nej, vikarier får vi inte ta in, om det finns chans att vi kan klara oss utan, och när vi väl bokar vikarie så får vi ofta till svar att det inte finns någon vikarie att få.

Protestera kan man göra om man har "rätt" chef. Själv har jag många gånger blivit varnad av kollegor för att protestera, eftersom man kan "råka illa ut" då cheferna inte gillar medarbetare som uttrycker sina invändningar. Tror dock att "protester" har blivit lite mer OK i och med Förskoleupproret etc.

Tyvärr finns det ett enormt - och befogat - missnöje på golvet, stora och orimliga krav och visioner uppifrån, och en stark tystnadskultur inom förskolan....

Det värsta med t ex utmattningssyndrom är ju att det kan ge livslånga hjärnskador, och att återhämtningstiden (i den mån man alls kan återhämta sig) kan vara uppemot 10 år lång... Det är inte rimligt att man ska utsättas för sådant på sin arbetsplats. Man kan också fundera kring hur små barn mår i en sådan miljö. 

Börjar vi sedan diskutera små barns behov av anknytning o s v så kan man verkligen undra vad vi vuxna håller på med...

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Anmäl
2019-05-01 19:59 #13 av: Loris M

#12 Håller med!

Jag har själv kämpat med utmattningssyndrom och vissa symptom kommer jag aldrig att återhämta mig ifrån, som extrem ljud- och ljuskänslighet och svårigheten att sortera ut och fokusera på viktiga ljud i omgivningen. Jag tar in precis allt och bli  övertrött snabbt. Känner många som drabbats och för en del som du skriver tar det många år att återhämta sig. Sorgligt att det ska behöva bli så, för jag tänker att de flesta som väljer att jobba i förskolan verkligen tycker om sitt jobb och vill göra ett bra jobb.

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2019-05-01 20:15 #14 av: Uppkatten

#13 Instämmer helt! Har också sett utmattningssyndromets effekter på nära håll. Det är fullkomligt oacceptabelt att ens jobb ska tillåtas få ställa till en så. Och det är verkligen tveksamt om små barn ska få vistas i den miljö som vi vuxna mår dåligt av.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Anmäl
2019-05-16 08:01 #15 av: Soligajag1

Hejsan ! Glad Nu har jag läst inslaget , länken om att jobba inom barnomsorgen mm.  

Jag har ingen utbildning som barnskötare eller förskollärare , , men jag har 3 barn och ett "sunt förnuft" Tummen upp Dessa chefer som säger att det måste fungera si o så , men  jobba en dag med skrikande barn, stress , ljudnivån . . mm , själv , så får du se hur din egen personal har det . 

DET behövs mer personal , helt klart!! NI som barnskötare , förskollärare måste sätta ner foten!! Jag har flera kompisar som gått in i väggen på grund av stress,  ljudnivå , mm.  Dem kämpar varje dag med att komma tillbaka. 

( Tar ett exempel från programmet  från Amerika som "bossen" går in och jobbar , klär ut sig så inte personalen känner igen henne/ honom. ) för att se hur det är att jobba . Kanonbra tycker jag! 

Jag kan berätta att jag jobbade som köksbiträde på Reggio Emilia / 3 olika ställen .  Där tyckte jag att dem hade det bra , personalen.  Barnen mådde bra , åt bra , lekte , klädde sig själva mm. 

Jag bakade bullar en dag , frågade såklart personalen om jag fick göra det . Jag satt med barnen varje dag , frukost , lunch , eftermiddagsfika och pratade , lekte , ritade med dem . Jag Älskar barn , tycker att barn är så härliga och mysiga !! GladBlomma

Soligajag1

HH Glad 

Anmäl
2019-05-16 08:26 #16 av: Uppkatten

#15 Problemet är väl att varken tiden eller orken räcker till "att sätta ner foten". Nu finns emellertid Förskoleupproret (se t ex FB) som jobbar med just detta... Men att prata med de närmaste cheferna är ingen idé (jag har provat - många gånger), att prata med förskolepolitikerna i kommunen är ingen idé (jag har provat - många gånger). Jag har också upplevt att man betraktas som "besvärlig" om man invänder, och många "på golvet" pratar om att det "kan få konsekvenser" (uppifrån) om man invänder för mycket... Ett syskon till mig som jobbar med datorer har dubbelt så hög lön som jag. Ett annat syskon - som också jobbar med datorer har - gissar jag - långt högre lön än så. Barnen är det viktigaste vi har, men de som tar hand om barnen om dagarna och som ser till så att de är trygga, glada, mätta, nöjda, och sysselsatta med något meningsfullt värderas väldigt lågt - i alla fall när det kommer till lönen.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Anmäl
2019-05-16 08:51 #17 av: Uppkatten

Däremot kan man undra vad som skulle hända om landets alla föräldrar började "sätta ner foten" och säga att "vi vill inte ha våra barn i stora grupper". "Vi accepterar inte den här låga bemanningen" o s v. För man undrar verkligen hur barnen mår i den miljö som gör de vuxna utmattade och sjuka. Vi har dessutom väldigt små barn i förskolan i dag, som har extra stort behov av t ex anknytning. Och många barn med s k särskilda behov. Och väldigt många outbildade vuxna... Det här är ingen bra "ekvation". Och sedan undrar vi varför barn och unga mår dåligt...??? 

Utan förskolan (och barnskötarna!) stannar Sverige, alltså borde man vara rädd om sin personal, och göra förskolan till en attraktiv arbetsplats, med en lön som går att leva på (och som även genererar en pension som går att leva på....).

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Anmäl
2019-05-16 13:23 #18 av: Soligajag1

Jag förstår . 

Men NI alla barnskötare och förskollärare borde gå ihop , Protestera mot detta , barnen mår  inte bra utav att ha utsliten personal ,för det kan faktiskt va så att ni blir arga , irriterade på små saker , det går ut över barnen , utan att man tänker på det . Omedvetet ! 

Gå till högre instans , regeringen , sen går ni till Aftonbladet ., Expressen , berättar om hur ni har det , för era chefer verkar inte bry sig ! 

HH Glad 

Anmäl
2019-05-16 13:26 #19 av: Soligajag1

Det hjälper inte att bara "snacka " och klaga inför varann , utan NI måste agera ! Gå vidare!!  SÄTTA stopp för detta !! Det har varit såhär länge länge , ingen förändring , utan dem "däruppe" säger att det inte finns några pengar . Nehe, , men varför finns det pengar till  Nyinkomna , invandrarna , och inte till våra egna och våra problem inom olika instanser . ?? 

HH Glad 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.