2019-04-30 22:00 #0 av: Loris M

"En skola i Jukkasjärvi hotas med vite på en halv miljon. Föräldrar har pressat lärare till att undvika obligatoriska moment i undervisningen – bland annat är sex- och samlevnadsundervisningen bristfällig på skolan och lärare undviker populärmusik i undervisningen. /.../

Enligt Skolinspektionens utredning har det handlat om att lärare ibland har minskat eller uteslutit inslag i undervisningen i biologi, engelska, musik och idrott. I intervjuer uppger lärare att de upplever att de inte får spela gitarr eller lyssna på popmusik – och att de därför främst lyssnar på barnvisor i musikundervisningen. I idrott undviker man begreppet dans när övningar görs och utesluter pardans från undervisningen. Lärare beskriver också att det är svårt att undervisa i sex och samlevnad eftersom föräldrar vill styra innehållet.

Skolinspektionen riktar också kritik mot skolans värdegrundsuppdrag och menar att man inte lyckas med uppdraget att förmedla alla människors lika värde och exempelvis sprida kunskap om och förståelse för människor med olika sexuell läggning."

https://skolvarlden.se/artiklar/religiosa-foraldrar-paverkar-undervisningen-nu-hotas-skolan-med-vite