2015-12-12 20:54 #0 av: Loris M

"Bättre förmåga att känna igen ansikten, leka i grupp och kommunicera. Barn med autism som deltog i teaterträning under tio veckor visade signifikanta förbättringar i sin sociala förmåga. Det här enligt en studie från Vanderbilt University i usasom publicerats i Journal of Autism and Developmental Disorders."

Källa