2016-01-01 13:17 #0 av: Loris M

Det här är riktigt pinsamt, tycker jag. Om studenterna själva kräver att det ställs lite högre krav på dem, då är det något som är fel. 

"Låga antagningskrav, få handledda studietimmar och för enkelt att ta sig igenom. Lärarutbildningen på Södertörns högskola håller inte måttet, enligt de studerande själva.

Lärarstudenter vid Södertörns högskola kritiserar nu den egna utbildningen. Kritikien går framför allt ut på att utbildningen inte ställer tillräckligt höga krav, rapporterar SVT.

– Man behöver inte lägga ner speciellt mycket tid och det krävs varken huvudbry eller engagemang, säger Lammin Jallow som läser femte terminen på grundlärarprogrammet mot årskurs 4 till 6."

Källa