2016-02-22 20:26 #0 av: Loris M

Det är inte jag. GladTydligen är svenska specialpedagoger en homogen grupp och heter oftast Eva. 

"Träffar du ofta kollegor som är i din egen ålder, har samma bakgrund och rent av heter samma sak som du själv? Rena tillfälligheter, kanske du har tänkt, men tittar man på statistiken så är det inte så konstigt. Omkring 90 procent av alla specialpedagoger och speciallärare är kvinnor, drygt 85 procent är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar och medelåldern är över 50 år.

Ja, specialpedagoger och speciallärare har ett speciellt sätt att tänka, visar en enkätstudie från Karlstads universitet. De förklarar gärna problemen i skolan med att den inte är anpassad för elevers olikheter. Där skiljer de sig från till exempel skolledare som oftare hittar förklaringen i brister hos eleverna själva." Källa 

Där kan ni även läsa vilka tio namn som är vanligast bland specialpedagoger. Inte för att jag vet vad ni ska ha den kunskapen till, men det kanske kan vara kul att veta.