Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Samhällsdebatt

Förskolan ska inte vara en lillasyster till skolan

2016-05-27 20:25 #0 av: Loris M

En läsvärd artikel i  DN skriven av forskare Annika Månsson och Ingrid Lindahl. De vill uppmärksamma på den nya trenden och betoningen på tidiga insatser i förskolan för att kunna säkra elevernas bättre resultat i diverse internationella mätningar. Leken som är central i förskolan verkar ha sitt värde endast i relation till lärande. De menar att det ökande fokuset på lärande riskerar att osynliggöra barnens sårbarhet och omsorg som kommer i skymundan. 

Det skulle vara intressant att höra vad ni tycker. Håller förskolan på att bli allt mer lik skolan?

"OECD-rapporterna har stort inflytande över de politiska diskussionerna kring skolan. Den svenska förskolan, vars läroplan Lpfö 98 reviderades 2010 för att stärka lärandeaspekten, påverkades också av rapporterna.

I och med att förskolan i Sverige numera är en del av landets skolsystem breder skolans språkbruk ut sig mer och mer. Begrepp som "undervisning" och "lektioner" är några exempel. Risken är att "undervisning" i praktiken uttrycker en kunskapssyn som inte möter det lilla barnets sociala liv och egna frågor om tillvaron utan leder till ett mer formaliserat lärande med tillrättalagda inlärningsförlopp, något som inte tar hänsyn till mångfalden och komplexiteten i barns liv och tänkande.

En majoritet av barnen i förskolan är idag mellan ett och tre år. Att få leka är centralt i dessa åldrar. Det råder enighet bland forskare om lekens betydelse i barns liv – leken för dess egen skull och som en väg att lära sig saker och upptäcka världen. En fara är dock om leken får sitt värde huvudsakligen genom kopplingen till lärandet."

Källa

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-05-28 15:37 #1 av: Magi-cat

"En majoritet av barnen i förskolan är idag mellan ett och tre år. Att få leka är centralt i dessa åldrar. Det råder enighet bland forskare om lekens betydelse i barns liv – leken för dess egen skull och som en väg att lära sig saker och upptäcka världen. En fara är dock om leken får sitt värde huvudsakligen genom kopplingen till lärandet.""

Mycket bra! Tummen upp

"Freden måste komma först. Gör den inte det min vän, kommer inget efter den." (Tage D.) 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.