2016-10-01 10:58 #0 av: Loris M

"I fjol fanns 12 220 studenter med olika funktionsnedsättningar på Sveriges universitet och högskolor. På fem år har gruppen ökat stort. Siffran gäller dem som ansöker om särskilt pedagogiskt stöd från läro­sätenas lokala samordnare. Största gruppen är studenter med dyslexi ­eller andra specifika läs- och skrivsvårigheter. Men även studenter med neuropsykiatriska diagnoser ökar stort. Monica Svalfors, nationell samordnare för pedagogiskt stöd vid Stockholms universitet, är dock övertygad om att det finns ännu fler med funktions­nedsättningar på lärosätena.

— Vi vet att det finns ett mörkertal. Det handlar bland annat om de studenter som av olika skäl inte vill ta kontakt. En del vill dölja sin funktionsnedsättning för lärare och andra studenter, säger Monica Svalfors.

Vissa elever med funktionsnedsättningar klarar grundskolan och gymnasiet med mer eller mindre stöd. Men på högskolan blir det stopp för många ifall de inte efterfrågar det stöd de har behov av. Det kan leda till att de snabbt kommer efter och tvingas hoppa av"

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/09/29/fler-soker-pedagogiskt-stod