2016-11-06 11:51 #0 av: Loris M

Vad är det svenska kulturarvet och hur arbetar ni med det?

Så här står det i förskolans läroplan: " Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar". 

Hur gör ni barnen medvetna om det egna kulturarvet? Nu tänker jag främst på barn som har svenska som sitt första språk.  

(Bild från Pixabay)