2017-06-29 22:54 #0 av: Loris M

I förskolan är vi generellt duktiga på att ta till vara barns intressen och ha det som utgångspunkt för temaarbete. Men hur är det mer populärkulturen? Använder ni populärkulturen och det som barnen visar intresse för för att jobba med olika teman? 

Skolverket har gjort en kort film (ca 6 min.) där en pedagog får berätta och visa hur de fångar upp barns intresse för Pokémon för att jobba tematiskt vilket menar de bidrar till att barnen utvecklar sitt språk, berättande och ordförrådet bland annat.