Annons:
Etiketterspråkflerspråkighet
Läst 9270 ggr
Loris M
2015-06-27, 18:00

Register och varieteter

Språkliga register och varieteter är begrepp som används för att beteckna olika typer av språk. 

Varje person har tillgång till och utvecklar ett stort antal språkliga register under sitt liv. Med register menas olika typer av språk som en och samma person använder i olika sammanhang. Det kan vara ett vardagsspråk eller ett akademiskt språk. D.v.s. vi använder inte samma språk och pratar inte på samma sätt hemma med vår familj och när vi är på jobbet eller ska exempelvis besöka en myndighet. 

Med varieteter menas olika typer av språk som används av olika grupper inom samma geografiska område. Ett exempel kan vara dialekter som skånska, slang eller multietnisk ungdomsspråk som "rosengårdssvenska".

När ett barn lär sig ett språk så är det alltid det vardagliga register de börjar med och det som finns i barnets närhet. Men för att ett barnet ska kunna förmedla sina upplevelsen och utveckla sitt språk så måste det få tillgång till fler register. Här har förskolan en viktig roll och uppdrag att skapa möjligheter för barnen att få tillgång till olika register inom olika ämnesområden och sammanhang. 

Källa: 

Wedin, Å. (2011). Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år. Lund: Studentlitteratur

Annons:
Upp till toppen
Annons: