Annons:
Etikettertematiskt-arbetssättprojekt
Läst 9151 ggr
Loris M
2015-09-19, 20:05

Tematiskt arbetssätt

Tematiskt arbetssätt lyfts ofta fram som ett verktyg för att skapa ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Inte minst av Skolverket i styrdokument och diverse rapporter. När man pratar om lärande i förskolan så pratar man om "det lustfyllda lärandet". Med andra ord, lärande utan krav på prestation och utan tvång. Lärande som barnen upplever som meningsfullt och roligt.

Vad som menas med tematiskt arbetssätt har varierat sedan 1899 då idéerna föddes i Tyskland i samband med den första lärarutbildningen. Även metoder har varierat och utvecklats över tid. Men syftet har däremot varit detsamma - att barnen ska utveckla sitt lärande och kompetenser utifrån ett ämne som de finner intressant och skapa ett förståelse och få ett sammanhang. Temat ska genomsyra hela verksamheten och pågå under en längre tid. (1)

Att arbeta tematiskt eller projektinriktat upplever jag som väldigt tacksamt. Precis som jag skriver ovan blir ett sådant arbetssätt mångsidigt och sammanhängande. Barnen erövrar kunskap inom flera olika områden samtidigt som de har roligt och gör något som de själva är intresserade av. Ett tema är något som kan växa fram på olika sätt. Det kan handla om ett barns undran: Var kommer vattnet ifrån när det regnar? Det kan även handla om ett utflykt, en aktivitet eller annat där vi uppmärksammar barnens intressen och sedan försöker vidareutveckla det. Hur kan vi använda detta för att barnen ska utveckla diverse förmågor och kunskaper och vilka läroplansmål kan vi tänkas arbeta med? Genom att observera, dokumentera och samtala med barnen försöker vi ta reda på hur mycket de redan kan om ämnet och vad mer kan de lära sig. Jag har varit med om många roliga projekt och teman och några har pågått i flera månader.  

Arbetar ni tematisk och vad tycker du om detta arbetssätt? Hur går ni till väga? Är det barnens intressen eller något annat som styr valet av teman?

Källa:

(1) Karlholm, G. & Sevòn, I. (1990). Tema – ett arbetssätt i förskolan. Uppsala: Almqvist & Wiksell Läromedel.

Annons:
Loris M
2015-10-09, 18:04
#1

Här kan ni få tips på vilka aktiviteter man kan hitta på när man arbetar med temat Närmiljö. Samt tips på böcker och pedagogiskt material. 

Och här kan ni läsa hur en förskola i Nacka kommun arbetar med olika teman, hur idéerna väcks och hur arbetet fortskrider.

Upp till toppen
Annons: