Annons:
Etiketteriktdigitalt-lärande
Läst 5076 ggr
johan
2015-08-20, 08:49

ASL

ASL – Att skriva sig till läsning – är en enkel och elevanpassad strategi för att utveckla skrivlust och läsglädje. Strategin är utarbetad utifrån det faktum att det är lättare för 4-7-åringar att skriva än att läsa, men genom att skriva på tangentbord kan eleven utveckla både sitt skrivande och sitt läsande. Med hjälp av ljudande tangentbord och talsyntes blir iPaden ett ovärderligt hjälpmedel för barnet att uttrycka sig redan innan de lärt sig stava och läsa.

Appen ASL – Att skriva sig till läsning har specialanpassats för ASL-metodikens arbetssätt. Dess funktioner gör det enkelt och roligt att arbeta med text och bild även för den som ännu inte kan läsa eller skriva. 

I appen finns skriv- och teckningsuppgifter indelade i böcker och kapitel. Från start finns många övningar, men du som pedagog och förälder kan fylla på med egna övningar och ändra de befintliga som du känner. Varje uppgift består av en skrivdel och en teckningsdel.

Några fördelar med appen:
• Tangentbord som ljudar de bokstäver barnet skriver.
• Talsyntes som läser upp barnets text, samt rubriker och instruktioner.
• Enkelt och tydligt sätt att jobba med sin text.
• Enkelt ritverktyg där det även går att infoga foton och rita direkt på fotografierna.
• Enkelt att skapa PDF-böcker för utskrift, delning eller uppladdning på webbplats.
• Varje elev har eget användarkonto även om flera delars amma iPad.
• Enkelt att skapa egna ASL- uppgifter, dessutom flera inbyggda ASL-övningar.
• Övningar skapade på en iPad kan skickas till andra iPads, vilket gör det enkelt att skapa övningar och dela med en hel klassuppsättning iPads via t ex AirDrop.
• Fullt stöd för Voice Over och andra hjälpmedel.

Länk till appen:

https://itunes.apple.com/se/app/asl-att-skriva-sig-till-lasning/id917581939?mt=8

Mvh // Johan

Född vid 334.00 PPM

Annons:
Loris M
2015-08-20, 11:08
#1

Tack för information! Det verkar vara en mycket rolig och användbar app. 👍

ASL är en bra metod tycker jag som mer motsvarar hur barn erövrar läsning och skrivning än de traditionella metoder gör. Jag tror att vi (tänker kanske främst på skolan) om några år blir tvungna att omvärdera och ersätta dessa metoder. Tekniken finns redan i barnens vardag och då kan man inte bara strunta i det och följa sina gamla metoder.

johan
2015-08-22, 15:12
#2

Precis. Och ASL försöker ju inte ta död på handskrift, som många (äldre?) Pedagoger verkar tror, utan snarare att man skjuter på det tills kroppen är mer redo för det. 

Man skulle ju inte försöka få en ettåring att hoppa jämfota bara för att det är viktigt att kunna senare.

Mvh // Johan

Född vid 334.00 PPM

Loris M
2015-09-19, 10:31
#3

I en artikel i tidningen Specialpedagogik uppmärksammar man ASL. En skola i Stockholm kombinerar Bornholmsmodellen och ASL för att tidigt upptäcka barn som befinner sig i riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter. 

"Den vinst som vi ser är att eleverna utvecklas snabbare när de får använda olika sätt att lära. Bornholmsmodellen handlar mycket om att rimma och lyssna efter ljuden i orden. Sedan hjälper asl till att koppla ihop bokstav och ljud genom talsyntesen, säger Karin Carlberg-Axelsson."

Loris M
2016-02-20, 16:37
#4

🎈

Upp till toppen
Annons: