Annons:
Etikettspecialpedagogik
Läst 2214 ggr
Loris M
2016-06-23, 11:54

SPSM

(Till sajtens lexikon)

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar på uppdrag av regeringen med att sprida kunskap om hur skolan/förskolan kan skapa gynnsamma lärmiljöer för barn och elever i behov av särskilt stöd. Det gör de genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Jag vet inte om ni brukar gå in på deras hemsida, men jag rekommenderar det starkt. Det finns så otroligt många resurser som ni direkt kan ladda ner och ta del av. Det finns t.ex. färdiga studiepaket för NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), utvecklingsstörning, AKK, Flerspråkighet m.fl.

Dessutom finns det massor med bra material som förklarar diverse funktionsnedsättningar, videon, föreläsningar, forskningsrapporter, publikationer i PDF format, litteraturtips och mycket mer. De som arbetar där är mycket kunniga och de kan ni också ta hjälp av och rådfråga om ni har barn i behov av särskilt stöd. 

"Specialpedagogiska skolmyndigheten har både ett forskningsspridnings- och ett specialpedagogiskt utvecklingsuppdrag. Vi bevakar och sprider forskning med specialpedagogisk och praktiknära relevans, och bedriver egen specialpedagogisk utvecklingsverksamhet. Målet är att öka kunskapen om specialpedagogiska frågor hos rektorer, specialpedagoger, speciallärare, elevhälsan och hos lärare, så att de kan dra nytta av och använda forskningsresultaten i praktiken och inspireras av att utveckla skolans verksamheter i en specialpedagogisk riktning"

Via denna länk kommer ni till aktuell specialpedagogisk forskning, filmade intervjuer och föreläsningar med forskare. 

Annons:
Upp till toppen
Annons: