Annons:
Etiketterartikelpedagogiska-inriktningar
Läst 17930 ggr
Loris M
2015-10-02, 13:48

Montessori

Maria Montessori utvecklade Montessoripedagogiken redan i början av 1900 talet. Hon såg att barnen hade enorma möjligheter och kapacitet att lära oavsett begåvningsnivå och oavsett föräldrarnas socioekonomiska bakgrund. Pedagogiken är högaktuell även idag och det finns många Montessori förskolor och skolor runt om i landet. Denna artikel är den andra i serien om pedagogiska inriktningar och pedagogikens stora namn.

Vem var Maria Montessori?

Maria Tecla Artemisis Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare (3). Redan i grundskolan gick hon sin egen väg och gick i en pojkskolan med teknisk inriktning. Målet var att bli ingenjör eller läkare. Men ingen av yrkena var tänka för flickor på den tiden. När hon så småningom sökte till läkarlinjen vid Roms universitet var de inte alls intresserade. Men Maria tog en examen i fysik, matematik och naturvetenskap och på så sätt kunde hon komma in på medicinska fakulteten. Efter avslutade studier började hon jobba på psykiatrisk avdelning på Roms universitetssjukhuset men även öppnade egen praktik där hon tog emot fattiga kvinnor och deras barn. Det var här hon kom i kontakt med och blev intresserad av barn. Hon upptäckte att det inte handlade om barn som var svagbegåvade utan understimulerade. Utifrån den insikten utvecklade hon metoder och började jobba med barn vilket visade sig vara framgångsrikt. Oavsett begåvning och oavsett vilka socioekonomiska bakgrunder barnen hade. 1909 kom Maria ut med med boken The Montessori medthod som så småningom översattes till 20 språk. Två år senare lämnade hon läkaryrket för att ägna sig åt att utveckla sina egna  metoder resten av livet  (1). 

Pedagogiken och material

Motessori formulerade sin pedagogik redan i början av 1990-talet och hennes tanke och drivkraft var att få världen att förstå att barnen hade enorma möjligheter. Pedagogiken skulle kunna sammanfattas i uttrycket: ”Följ barnet!”. Nyckelorden är: Arbete, sensitiva perioder, material och observation (3). Pedagogiken bygger på en övertygelse att barnet strävar efter att utveckla sig självt och att denna utveckling följer vissa ”sensitiva perioder” när barnen intresserar sig för och är speciellt mottagliga för inlärning av olika slags kunskap. Montessori utvecklade även ett arbetsmaterial som är anpassat för olika mognads- och intressenivåer (2). All material finns bara i ett enda exemplar för att barnen ska lära sig att dela med sig, turtagning och samarbete. Material är oftast självrättande så barnen kan uppleva glädjen i att se när de lyckats med en uppgift. Barnen ska kunna jobba individuellt under tystnad och utan att bli störda.(1) Varje arbetsmaterial och varje leksak har sin speciella plats i rummet (1)

På Montessori förbundets hemsida (1) kan man läsa följande: ”Här finner du barn mellan 3 och 7 år, som bakar, putsar skor, dukar bord eller ägnar sig åt andra praktiska sysselsättningar. Men här träffar du också barn, som med hjälp av räknestavar eller pärlmaterial sätter sig in i matematikens grunder”

Lärarens roll

Läraren ska inte ha en framträdande roll utan hjälpa och stödja barnet i utvecklingen utan att styra eller ställa krav. Barnet ska arbeta så fritt som möjligt. (2) Läraren ska inte förmedla kunskap utan snarare uppmärksamma barnens intentioner, visa var man kan hämta kunskap och hur materialet ska användas. Sedan ska barnet arbeta självständigt. Att läraren hjälper barnet i onödan kan vara ett hinder för barnets lärande (1).

Myter och fakta om Montessori

På Montessori förbundets hemsida (1) tar man upp myter om Montessori:

1.     1. Montessori är elitistiskt – Många föräldrar som väljer Montessori är pålästa om andra alternativ och har gjort ett aktivt val. Samma sak när det gäller lärare. Det i kombination att barnen arbetar tidigt med matematik och läsning utifrån ett individuellt material kan ha bidragit till stämpeln.

2.     2. Eleverna lär sig ingenting – Det händer att Montessori lärare har svårt att tolka och tillämpa Maria Montessoris idéer och att barn inte uppnår mål eller att det visar sig att det inte fungerat för barnet. Men i de flesta fall uppfyller Montessori undervisningen omgivningens krav även om det som barnen lär sig på Montessori förskolor/skolor inte alltid kan mätas genom traditionella mätmetoder.

3.      3. Montessori verksamhet har hård disciplin – Barnen ska kunna jobba i lugn och ro, men atmosfären är tillåtande. Disciplin är ett positivt laddat begrepp…. (1)

(Alla 8 myter som förbundet listat ut kan du läsa om HÄR)

Kritik av Montessoripedagogiken

Montessori understryker vikten av att följa barnet, ge dem frihet och inte påverka, samtidigt som barnens IUP (individuella utvecklingsplaner) är hårt standardiserade. På samma sätt är arbetsmaterial och leksaker helt framtagna utifrån vad vi vuxna tror att barnen behöver utveckla under vissa perioder. Det ligger en motsättning i det. Barnen ska även arbeta individuellt med samma materialet om och om igen tills de kan det och har gjort rätt. Som ett exempel kan nämnas att IUP i en Montessori förskola innehåller inte mindre är 430 mål med tillhörande bedömningskriterier. Innehållet är strukturerat efter skolämnen, men även praktiskt innehåll får stor plats (närmare 200 mål). Dessa mål är förutbestämda, detaljerade och omfattande. Det kan vara värt att nämna i sammanhanget att förskolan är inte förlagd med krav på upprättande av IUP-n till skillnad från skolan (3). 

Se gärna tidigare trådar om Montessori

Waldorf och Montessori på förskolan

Montessoriförskolor 

Källor: 

(1) http://montessoriforbundet.se/

(2) https://sv.wikipedia.org/wiki/Montessoripedagogik

(3)  Riddarsporre, B. & Persson, S. (red. )(2010). Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur och Kultur

Bild från: http://www.publicdomainpictures.net/

Annons:
[Ruffsetuss]
2015-10-02, 14:12
#1

Min dotter byta ifrån vanlig skola till Montessori när hon började i 5: te klass , ifrån att ha varit väldigt blyg stod hon framför elever o föräldrar o sjöng på engelska efter första terminen ! Och hon som kämpat så med engelskan innan 😊 tyvärr hade de inget högstadium så hon gick tillbaka till vanlig grundskola .

Loris M
2015-10-02, 14:40
#2

#1 Roligt att det fungerade så bra för din dotter. Blev det svårt för henne sen att anpassa sig till "vanlig skola" igen?

[Ruffsetuss]
2015-10-02, 14:43
#3

Ja framför allt de stora klasserna och den hårda attityden var problematisk 😳

Ria74
2015-10-12, 18:37
#4

För vår del fungerar montessoripedagogiken perfekt. Dottern har gått från att vara blyg till mycket mer utåtriktad. Jag själv jobbar en del på en montessoriskola och gillar verkligen att allt inte är så inrutat utan att barnen från utvecklas i sin egen takt och med sånt som intresserar dom.

mvh Maria värd på barn, miljonar, bloggande
medarbetare på husmorstips.ifokus
Min blogg: http://nouw.com/mariastankar

Loris M
2015-10-12, 18:57
#5

#4 Så bra att ni också är nöjda. Jag har själv ingen erfarenhet av Montessoripedagogiken, utan har enbart läst forskning och andras berättelser. Det känns som att de flesta föräldrar som valt Montessori har gjort ett medvetet val och är även nöjda. Det känns som att de som inte är nöjda är de som inte jobbat på en Montessori förskola/skola. 🙂

Utifrån det jag läst och hört så har jag svårt att greppa pedagogiken kanske mest för att det går lite emot den aktuella synen på lärande. Både i läroplanen och i forskningen understryker man att lärande är något som sker i samspel med andra. Att barnen ska sitta själva och jobba med sina arbetshäften tills de kan göra "rätt" känns därför lite gammalmodigt. Barnen lär av varandra och av vuxna, men inom Montessori har varken lärare eller andra barn någon framträdande roll i ett barns lärande processer. Det har jag svårt att relatera till. (Eller så förstår jag inte det fullt ut)

Ria74
2015-10-12, 19:31
#6

#5 När jag jobbar som lärare på Montessoriskolan så finns jag i klassrummet och hjälper till om eleven behöver/önskar hjälp, men vill eleven själv prova sig fram låter jag hen göra det. Eleverna kan även göra egna val att t.ex jobba med engelska istället för med svenska om hen känner att hen hellre vill det. Eleverna styr själva sitt lärande inom rimliga gränser såklart.

mvh Maria värd på barn, miljonar, bloggande
medarbetare på husmorstips.ifokus
Min blogg: http://nouw.com/mariastankar

Annons:
Skorpion76
2015-10-15, 13:20
#7

Tummen upp! 👍👍👍

** Energy Pethead **Medarbetare: Synskadade, Funktionshindrade, Hjälpmedel
Sajtvärd för Nostalgi, Lekar
http://klotterplanket1.egetforum.se/

Magi-cat
2016-09-12, 16:00
#8

Det låter som väldigt sympatiskt, tycker jag, att ta vara på barnens enorma möjligheter.👍 Samt att barnen ska arbeta så fritt som möjligt och lärarens roll är att stödja och hjälpa.


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Honestyisdead
2016-09-12, 16:27
#9

Jag gick på ett montessoridagis. Minns inte mycket själv men mina föräldrars erfarenhet var positiv.

Upp till toppen
Annons: