Annons:
Etikettstyrdokument
Läst 4370 ggr
Loris M
2015-06-24, 19:23

Förskolans läroplan

Förskolan fick sin första läroplan 1998. Alla som arbetar i förskolan ska följa läroplanen och verksamheten ska utgå från de mål och riktlinjer som anges i läroplanen. Förskolan har till skillnad från skolan inga uppnåendemål, utan strävansmål. D.v.s. det finns mål att sträva mot men inga mål som barnen ska ha uppnått vid en viss ålder. 

Året 2010 reviderades förskolans läroplan och det tillkom ett nytt kapitel om Uppföljning, utvärdering och utveckling samt ett nytt kapitel om förskolechefens ansvar. En del strävansmål förtydligades och kompletterades bla. när det gäller språk och teknik. Förskollärarens fick ett särskilt ansvar och förskollärarens pedagogiska uppdrag och ansvar förstärktes.

Förskolans läroplan

Förskolans läroplan är uppdelat i två delar: 

1. Förskolans värdegrund och uppdrag

2. Mål och riktlinjer

Under Mål och riktlinjer tas upp följande: 

- Normer och värden

- Utveckling och lärande

- Barns inflytande

- Förskola och hem

- Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

- Uppföljning, utvärdering och utveckling

- Förskolechefens ansvar

Förskolans läroplan hittar ni här i sin helhet!

Annons:
Loris M
2016-09-03, 19:53
#1

Förskolans läroplan reviderades nyligen och detta är nytt:

"Förskollärare ska ansvara för att: 

•  I samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande.

• Att vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd.

Arbetslaget ska:

• I samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar"

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442

Chilinöt
2016-09-18, 09:05
#2

Nu kanske det blir lite ot, men det hör ju ihop med den senaste revideringen. Jag vet inte om det är vanligt förekommande, men med lärarbrist känns det som om det blir en väldig utmaning att få de sista punkterna till att fungera. I en förskola till skola här var det inte säkert vilken den nya förskoleklass läraren skulle vara förrän veckan innan skolstart. Föräldrar hade i stort sett ingen information och visste inte om de skulle följa med barnen till skolan eller om de skulle få vara på förskolan ett tag till. Förskolepersonalen fick göra en intensivövergång för att ge information till den nya läraren. Jag tyckte sen att den nya läraren inte hade förskoletänket och det var flera gånger då det var bänksitt i nästan 1 timma då hen bara gav information, så lyckas det med att bli kontinuitet och sammanhang…åh vad det hade varit underbart.

Loris M
2016-09-18, 09:28
#3

#1 Det är nog ingen slump att Skolverket valde att lägga till just de här punkterna. Samarbetet vid övergångar har inte fungerat i många fall som det borde och nu vill de förstärka uppdraget och markera att det är viktigt. Att Pedagoger i skolan och förskolan utbyter information är jätteviktigt, speciellt när det gäller barn i behov av särskilt stöd, om det ska vara smidiga övergångar.

Sen i praktiken kan det uppstå problem precis som du skriver p.g.a. lärarbristen eller annat. Nu är det också så att föräldrar gör fler medvetna val när de väljer skola. Förut gick i princip alla barn till den skola som låg närmast. Nu kan det var så att en grupp på 15 barn börjar på sex-sju olika skolor vilket gör det jättesvårt för Pedagoger att hinna med en bra överlämning.

Upp till toppen
Annons: