Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (7) Senaste inläggen

Arbetslaget Arbetsmiljö Barns rättigheter, delaktighet och demokrati Bedömning och dokumentation Forskning Fritidshem Föräldrasamverkan Genus Hållbar utveckling IKT och digitalt lärande Info från admin Kvalitets- och utvecklingsarbete Ledning och organisation Lekar/undersökningar Lek och lärande Litteratur Matematik Naturvetenskap och teknik OT - Diverse Pedagogiska dilemman och svåra samtal Pedagogiska inriktningar Pedagogiska miljöer Samhällsdebatt Skapande och estetiska uttrycksformer Skola och förskoleklass Specialpedagogik Språk och flerspråkighet Styrdokument Tematiskt arbetssätt och projekt Tips och inspiration Traditioner och firande Undervisning i förskolan Utbildning och studier Utomhuspedagogik Värdegrundsfrågor Yrkesprofession Övrigt
Specialpedagogik

Förskolan och barn i behov av särskilt stöd

2017-11-12 16:11 #0 av: Loris M

Har ni sett att Skolinspektionen har granskat förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd? Så sent som för två dagar sedan har de publicerat sina slutsatser och iakttagelser och jag har inte hunnit läsa det än. 

Så här skriver de bl.a.:

"– Det varierar mellan förskolorna hur personalen omsätter uppdraget avseende särskilt stöd. Två tredjedelar av förskolorna bedöms ha mindre väl utvecklade arbetssätt. Detta kan innebära att barn som behöver stöd inte ges det i form av exempelvis bilder, tecken eller stöttning i lek och socialt samspel. Olikheterna i hur förskolorna bedriver arbetet kan innebära ett problem med likvärdighet.

– Det är stora skillnader i vilka rutiner som finns för arbetet med särskilt stöd, vilket leder till skillnader i hur väl arbetet bedrivs. Väl implementerade rutiner har i granskningen visat sig ha betydelse för kvaliteten i arbetet.

– Majoriteten av de granskade förskolorna arbetar med särskilt stöd i den ordinarie verksamheten och ger sällan stöd i form av särskiljande lösningar, vilket är ett positivt resultat.

– I flera förskolor är det oklart för personalen hur särskilt stöd skiljer sig från det stöd som förskolan kontinuerligt arbetar med för alla barn i barngruppen."

Ni kan ladda ner hela publikationen här:

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/sarskilt-stod-forskola/

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-11-12 16:13 #1 av: Loris M

Någon som läst granskningen? Berätta gärna vad ni tycker och hur ni arbetar med barn i behov av särskilt stöd.

Tycker ni att ni har de resurser och kunskaper ni behöver för att ha ett fungerande arbetssätt kring dessa barn?

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-12-12 08:33 #2 av: Loris M

En video från Skolinspektionens förskoledag där de berättar om rapporten, vad förskolorna behöver utveckla och vilka är de goda exempel. Videon är teckentolkad och ca 30 min. lång.

https://www.youtube.com/watch?v=AIZjEMl3B1M&list=PL-OlNcr2WgnVBOJY-LkZUDYNvlYQxuY9F

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.