Annons:
Etikettsamhällsdebatt
Läst 1818 ggr
Loris M
2018-08-04, 08:58

Pedagogikforskare om SD

Jag hoppas så innerligt att ni som jobbar med barn inser att SD är kulturrasister och att deras politik är skadlig och sjuk och kommer att ändra Förskolans läroplan från grunden. Allt det som vi kämpat för och allt det som forskningen kommit fram till, struntar de blankt i. De visar i sina uttalanden hur okunniga de är när det gäller barn och barns utveckling och använder begrepp och argument som varit förlegade i åtminstone 30-40 år. 

Sveriges två främsta pedagogikforskare och företrädare för Sveriges två största forskningsgrupper tillsammans med ett tjugotal andra svenska forskare berättar om sin syn på SD-s politik och hur skadlig den är. SD vill begränsa barnen att utvecklas till egna individer och hindra dem från att behärska flera språk och vill göra en hel del ändringar i läroplanen som är helt uppåt väggarna och går emot allt som forskningen visat de senaste decennier. Dessutom visar SD-s retorik på stora kunskapsluckor när det gäller begrepp som kultur och kulturarv. 

"Noterbart här är flera saker. För det första föreslås att ordet ”kulturell mångfald” byts ut mot ”det egna kultur­arvet”. Detta är en mycket markant skillnad. Man kan fråga sig vilket eget kulturarv som åsyftas och vems kulturarv det är. Vilken tidpunkt i historien är tänkt att fixeras och utgöra utgångspunkten för det kulturarv som SD vill att barnen ska lära sig om? Ser vi närmare på det som kallas vårt kulturarv så ser vi ganska snart influenser och inslag från flera delar av världen och hur dessa genom historien förändrat bland annat vad vi äter, hur vi talar och klär oss. "

https://pedagogiskamagasinet.se/sd-vill-begransa-barns-utvecklingsmojligheter/

Annons:
[NeferNefer]
2018-08-04, 10:09
#1

Fruktansvärt! Det känns som att SD är helt okunniga om vad som är bra för barnens utveckling … Det vore ju lite klädsamt om de åtminstone läste på innan de satte igång att tycka.

Magi-cat
2018-08-05, 21:46
#2

Hoppas verkligen alla tar del av fakta innan de röstar och inser vilken tillbakagång för allas vårt samhälle och alla framsteg vi kämpat för det skulle bli med SD:s politik!

"Förskolans läroplan är ett politiskt brett förankrat dokument framtaget under demokratiska former. Avsnittet om förskolans värdegrund och uppdrag ligger helt i linje med FN:s barnkonvention och är inkluderande. Det är uppenbart att SD:s strävan att förändra läroplanen är ett genomtänkt led i att fundamentalt förändra samhället i en mer likformig och uteslutande riktning"

(min markering i texten)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Upp till toppen
Annons: