Etikettstyrdokument
Läst 992 ggr
Loris M
2019-07-01, 15:52

Ändringar i förskolans läroplan träder i kraft

Förskolans läroplan reviderades förra året och förändringar börjar gälla fr.o.m.  idag. Det är en helt del ändringar som gjorts och både struktur, innehåll och språk har ändrats. Exempelvis har begreppen utbildning och undervisning förts in, samt begreppet omsorg. Det sista för att betona ännu starkare att omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet i förskolan och ska inte separeras från varandra.

Digital kompetens har skrivits in samt hållbar utveckling. Barn som är döva, har hörselnedsättning eller av andra skäl i behov av teckenspråk ska ha rätt till det i förskolan. Barn som tillhör de nationella minoriteter ska ha rätt till sitt språk, kultur och att utveckla sin kulturella identitet. Något annat som är nytt är "rätten till kroppslig och personlig integritet" som nu skrivits in i läroplanen. 

Här kan du läsa om alla förändringar, ladda ner den nya läroplanen, ta del av stödmaterial m.m.

https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan

Loris M
2019-07-01, 15:54
#1

Ni som jobbar i förskolan, hur arbetar ni med det nya innehållet? Har de nya formuleringar påverkat er verksamhet och i så fall hur?

Upp till toppen